آشنایی با مراکز پزوهش دینی: مرکز بین المللی بین ادیان
45 بازدید
محل نشر: اخبار ادیان » مرداد 1382 - شماره 3 (2 صفحه - از 34 تا 35)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی