شبکه سازمان های جانی بین الادیانی
45 بازدید
محل نشر: اخبار ادیان » اسفند 1382 - شماره 6 (3 صفحه - از 38 تا 40)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی