تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1378 
حقوق-جزا و جرم شناسی 
قم مجتمع اموزش عالی- پردیس 
0.00 
دکترا 
 
جامعه شناسی فرهنگ 
--- 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00