مشخصات فردی و زندگینامه
نام:باقر
نام خانوادگی:طالبی دارابی
پست الکترونیک:b.t.darabi@gmail.com
نخصص ها:حقوق ، ادیان و مذاهب ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

استاد باقر طالبی دارابی در سال 1348 در ساری به دنیا آمدند و در سال 1363 وارد حوزه گردیدند و در طی تحصیل از اساتید بنامی همچون آیات عظام تبریزی، وحید خراسانی، صالحی مازندرانی، گرجی، الماسی، کوشا کسب فیض نمودند و به مدت 8 سال درس خارج فقه را در حوزه علمیه قم گذراندند . ایشان علاوه بر مدرک تحصیلی حوزوی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق از مجتمع آموزش عالی پردیس قم در سال 1378 و دکترای جامعه شناسی فرهنگ می باشند.